Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Κανονισμός ακτινοπροστασίας


Ο κανονισμός ακτινοπροστασίας αποτελεί νόμο του κράτους  (αριθ. 1014 (ΦΟΡ) 
94)  και αποσκοπεί στην προστασία ανθρώπων αγαθών και περιβάλλοντος από τις
επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών που προέρχονται από την ειρηνική
τους χρήση.  
Πεδίο εφαρμογής των κανονισμών ακτινοπροστασίας είναι η παραγωγή, εισαγωγή, 
επεξεργασία,  χρησιμοποίηση,  κατοχή,  αποθήκευση,  μεταφορά και απόρριψη, 
ραδιενεργών ουσιών,  φυσικών και τεχνιτών.  Ακόμη αφορά στη χρήση

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

Υπευθυνότητες Ακτινοφυσικού Ιατρικής σε Ακτινολογικά Εργαστήρια, Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής και Ακτινοθεραπευτικά Εργαστήρια
Στα Ακτινολογικά Εργαστήρια

Αρμοδιότητες Συμβούλου Ακτινοπροστασίας
  • Συμβουλεύει για τη διαρρύθμιση νέων ακτινολογικών τμημάτων, εργαστηρίων ή χώρων,
  • Συντάσσει τις μελέτες ακτινοπροστασίας και τις εκθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας όπως απαιτούνται για την έκδοση, μετατροπή και ανανέωση της άδειας λειτουργίας των εργαστηρίων,
  • Παρέχει στο εργαστήριο συμβουλές επί θεμάτων ακτινοπροστασίας οποτεδήποτε χρειασθεί ή ζητηθεί.
Αρμοδιότητες Υπευθύνου Ακτινοπροστασίας
  • Έχει τις αρμοδιότητες του συμβούλου ακτινοπροστασίας και
  • Έχει την ευθύνη, μαζί με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, έναντι της ΕΕΑΕ επί θεμάτων ακτινοπροστασίας και τήρησης των κανονισμών και κανόνων ακτινοπροστασίας στο εργαστήριο,

Καθορισμός εθνικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ) για τις ακτινολογικές εξετάσεις


Τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ) αποτελούν βασικό πυλώνα της ακτινοπροστασίας των εξεταζομένων και ασθενών στη διαγνωστική ιατρική με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τα ΔΕΑ θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στη χώρα μας, τα ΔΕΑ εκδίδονται υπό μορφή υπουργικής απόφασης μετά από σχετική εισήγηση της ΕΕΑΕ.
Για την ομογενοποιημένη καταγραφή, συλλογή και ανάλυση των δόσεων εξεταζομένων και τη θέσπιση των ΔΕΑ, η ΕΕΑΕ έχει ετοιμάσει φόρμα συλλογής δεδομένων, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί από τον

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Συστηματική καταγραφή και προβολή ραδιολογικών συμβάντων/ατυχημάτωνΗ ΕΕΑΕ συστηματοποιεί τη διάχυση των συμπερασμάτων και των διδαγμάτων, που προκύπτουν από ραδιολογικά συμβάντα/ατυχήματα σε χώρους όπου γίνεται χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ραδιενεργών πηγών, προβάλλοντάς τα στο διαδικτυακό της τόπο (χωρίς αναφορές σε ιδρύματα/πρόσωπα).  Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των υπευθύνων και του προσωπικού των εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και η ενίσχυση της νοοτροπίας ασφάλειας (safety culture) μέσω:
  • της γνωστοποίησης σχετικών εμπειριών

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Ακτινοβολία και παιδιάΑκτινοφυσικός Ιατρικής Ph.D., M.Sc.
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Τμήμα Ακτινοθεραπείας


Ακτινοβολία είναι μια μορφή ενέργειας ( μηχανική, κινητική, πυρηνική, κλπ), η οποία εκπέμπεται από κάποια πηγή και διαδίδεται στο χώρο με πολύ μεγάλη ταχύτητα (πρακτικά την ταχύτητα του φωτός). Ο άνθρωπος εκτίθεται συνεχώς σε ακτινοβολία τόσο από το φυσικό του περιβάλλον όσο και από τεχνητές πηγές. Η ακτινοβολία αυτή επιδρά

Πόσο επικίνδυνη είναι η ακτινοβολία στην διάρκεια της εγκκυμοσύνηςΓράφει ο Θεόδωρος Β. Πασχαλίδης

Ακτινοφυσικός Ιατρικής Ph.D., M.Sc.

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Τμήμα Ακτινοθεραπείας

Κάποιες φορές είναι απαραίτητο μια έγκυος γυναίκα να υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με χρήση ϊοντιζουσών ακτινοβολιών ή ακόμα και να έχει ακτινοβοληθεί χωρίς να γνωρίζει ότι είναι έγκυος. Στόχος του συγκεκριμένου άρθρου είναι να δώσει σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σ’ ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, που αρκετά συχνά γίνεται αντικείμενο λανθασμένων και διαστρεβλωτικών απόψεων, με αποτέλεσμα την καλλιέργεια ενός φοβικού κλίματος γύρω από την ακτινοβολία κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης.
Αρχικά η αρχή της αιτιολόγησης των ιατρικών εκθέσεων σε ακτινοβολία